ผลงาน


ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นระบบที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง คำร้อง และคำวินิจฉัย ซึ่งมีทั้งที่ใช้ภายในศาลฎีกา (Intranet) และที่ใช้สำหรับบุคคลภายนอกในรูปแบบของ Mobile Application ที่รองรับการค้นหาข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง คำร้อง และคำวินิจฉัยที่เผยแพร่แล้ว โดยมีองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้

Mobile Application สืบค้นศาลฎีกา ถูกพัฒนาขึ้นทั้งบน iOS และ Android โดยมีคุณสมบัติคล้ายกับระบบสืบค้นสำหรับ บุคคลภายนอก แต่ทำงานในรูปแบบของ Mobile Application

อ้างอิงถึง : http://www.supremecourt.or.th/

โดยสามารถ Download Application เพื่อมาติดตั้งและใช้งานได้ที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง